Địa chỉ: 904 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0916 48 49 50

Email: info@barleystarcoffee.com