34panorama, Đường P, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh